Välkommen till gudstjänst igen

Från och med midsommardagen öppnar Växjö pastorat åter sina kyrkor för offentliga gudstjänster. För Västrabokyrkans del innebär det att vi välkomnar besökare igen från och med söndag 21 juni till sommarens gudstjänster: varannan vecka till Musik med andakt och varannan vecka till kvällsmässa, båda kl 19.

Antalet närvarande vid vid varje samling är dock begränsat till 30 personer i kyrkan.

Välkommen!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *