Om EFS i Växjö

Redan våren 1872 bildades Växjö Missionsförening. Fyra år senare ändrades namnet till Evangelisk Lutherska Missionsföreningen i Växjö. 1874 började man uppföra en kyrka där Länsstyrelsen numera ligger. Kyrkan togs i bruk 1877, men stod helt färdig först 1880.

Föreningen var ansluten till EFS men införlivades så småningom med Svenska Missionsförbundet. En bidragande faktor till detta var att Missionsförbundets grundare P P Waldenström under en tid var verksam i Växjö.

Den nuvarande EFS Missionsförening i Växjö bildades den 24 mars 1913 i en liten förhyrd lokal vid Kronobergsgatan. Längre fram samlades man i en lokal vid Bäckgatan, ”gamla smedjan”.

1956 köpte man fastigheten på Doktorsgatan 14 och flyttade verksamheten dit. Lokalerna var dock inte så ändamålsenliga, utan föreningen sökte nya lösningar. 1 juli 1979 trädde ett samarbetsavtal med Skogslyckans församling i kraft och Västrabokyrkan blev EFS-föreningens nya hemvist.

Efter omorganisationer inom Svenska kyrkan är samarbetsavtalet numera skrivet med Växjö stads- och domkyrkoförsamling. I Västrabo blev föreningen kvar till 27 augusti 2023, då samarbetet flyttades till Högstorps kyrka.

Många predikanter och präster har passerat genom åren. Sedan vi blev samarbetskyrka har Roland Stridh, Anders Näslund, Carl Wibert Holmén, Carina Samuelsson, Jonas Fager, Magnus Widholm, Barbro Fellinger, Anders Hillergren, Dag Bjärnhall, Lucas Mellergård och Christer Borg tjänstgjort som distriktspräster i Västrabokyrkan. Sedan flytten till Högstorp har Marcus Sandberg motsvarande roll.