Att bli medlem

Ansvar för verksamheten

Missionsföreningen har en central och ledande roll i en samarbetskyrka. Därför har medlemmarna i EFS i Växjö ett direkt inflytande på verksamheten i Högstorps samarbetskyrka. De omkring 15 000 medlemmarna i de 314 föreningar och grupper som finns i Sverige formar EFS, som är en rörelse inom Svenska kyrkan.

Tre huvuduppgifter

I våra lokala stadgar står det att missionsföreningen har tre uppgifter:
• Att befästa och fördjupa medlemmarnas tro.
• Att hjälpa andra att tro.
• Att inspirera till vittnesbörd och tjänande.

Välkommen som medlem!

Dessa tre uppgifter försöker missionsföreningen fullfölja genom sin verksamhet och du som sympatiserar med föreningens mål är välkommen som medlem. Om du vill får du dessutom gärna bidra med en frivillig insats i föreningen.