Onsdag 28 september kl 17.30 är det dags igen för kvällsmat i kyrkan, eller messy church. Det är en mötesplats mellan nya och gamla deltagare i olika sammanhang i Västrabokyrkan: du som deltar i en vardagsverksamhet, du som kommer till söndagsgudstjänster och du som sällan eller aldrig varit i Västrabo tidigare. Vi äter kvällsmat tillsammans i församlingshemmet, mellan Kyrkråttorna som träffas 15–17 och Västrabokören som övar 19–20.30. Alla är välkomna och det är gratis!

Ingen föranmälan. Frivillig gåva för maten till Barn i alla länder (BiAL). Vid eventuell allergi kontakta Eva Ankersö, tel 0731-59 66 52, senast torsdag 22 september.