Hemgrupper

Det finns ett halvdussin hemgrupper av olika slag i gemenskapen kring Högstorps kyrka – böne-, samtals- och bibelstudiegrupper som samlas i hemmen vid olika tider i veckan. Att vara med i en hemgrupp ger möjlighet till en närmare gemenskap med andra och till att dela tankar, tro och böner tillsammans. Välkommen att vara med!

För mer information, kontakta
Henrik Polback, präst/ungdomsledare
072–574 35 65
henrik.polback@efs.nu