Styrelse & utskott

Verksamheten i Högstorps samarbetskyrka bedrivs av EFS-föreningen. Förutom en styrelse finns det utskott som har hand om olika frågor.

Styrelse

 • Owe Andersson
 • Michael Anderzon (vice ordf)
 • Hans-Eric Fransson (kassör), kassor.vastrabo@efs.nu
 • Anders Runesson (sekr)
 • David Söreke
 • Barbro Tyrberg (ordf), vastrabo@live.se
 • Helle Thulesius

Verksamhetsutskottet

 • Elisabeth Thorén
 • Mirjam Söreke
 • Martha Olsson
 • Kim Sagemo
 • EFS-präst (barn och ungdom), sammankallande
 • Präst
 • Kantor

Fastighetsutskottet

 • Anders Stafström, sammankallande
 • Yngve Rehnström
 • Vaktmästare