Diakoni

Besöksgrupp

Vill du ha besök av någon? Känner du dig ensam, eller vill du bara ha någon att tala med?

I Högstorps samarbetskyrka finns en besöksgrupp som gärna kommer och besöker dig i ditt hem, bistår med enklare praktisk hjälp, pratar en stund m m. Välkommen att höra av dig till någon av oss!

Margareta Andersson
0470-668 48

Helén Bredmar
0470-246 87

Diakonicentrum

Svenska kyrkan i Växjös diakonala arbete utgår till stor del ifrån Växjö Diakonicentrum, som finns i bottenvåningen på Skogslyckans församlingshem, Ekebovägen 15. Diakonicentrum välkomnar alla människor i utsatta livssituationer av olika åldrar, nationaliteter och tro, och vill med sin verksamhet stödja och hjälpa till självhjälp.

Läs mer på Diakonicentrums webbsida.