Små och stora

Måndagar kl 9.30–11

Små och stora vänder sig till barn 0–6 år tillsammans med vuxen.
Sångsamling, andakt, gemenskap och fika (20 kr/familj). Anmäl dig här.

Välkommen att vara med!

Ledare

Carina Nordmark, Katarina Källner