Barn- och ungdomsverksamhet, grupper, konserter och kyrkkaffe ställs in från och med 14/3

Av omsorg om församlingsmedlemmars, besökares och medarbetares hälsa, särskilt för de som finns i riskgrupper dvs äldre och kroniskt sjuka, har domprost Christopher Meakin fattat följande beslut för Växjö pastorat:

  • Gudstjänster och kyrkliga handlingar
    Våra inplanerade gudstjänster och kyrkliga handlingar genomförs. Kyrkkaffe och servering Kyrkkaffe serveras inte efter gudstjänsterna.
  • Samtliga konserter ställs in
  • All gruppverksamhet och samlingar ställs in
    Körövningar, gruppverksamhet, träffar och gemenskapssamlingar ställs in.
  • Barnverksamhet- och ungdomsverksamhet ställs in
    Barnkörer, små- och stora grupper, babycaféer, sångstunder, ungdomsträffar mm ställs in.

Ovanstående beslut gäller från och med lördag 2020-03-14 och tills vidare intill dess att nytt beslut fattas. Bedömning av läget görs löpande.