Västrabomässa med söndagsskola

Jungfru Marie bebådelsedag • Guds mäktiga verk
Magnus Widholm, Martin Winberg, Rebecka Svensäter
Västrabokören
Kyrkkaffe (grupp 5)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *