Västrabomässa & försäljning av skördealster

Tacksägelsedagen • Lovsång •
Ta gärna med skördealster som efter gudstjänsten säljs till förmån för EFS Mission! 
Carl-Wibert Holmén, Timothy Börjesson 
Söndagsskola •
Kyrkkaffe (grupp 3)