Västrabomässa

Jungfru Marie bebådelsedag • Guds mäktiga verk •
Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter, Västrabokören 
Söndagsskola •
Kyrkkaffe (grupp 4)

OBS! Sommartid!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *