Västrabogudstjänst med julavslutning

3 sönd i Advent • Bana väg för Herren •
Barbro Fellinger, Rebecka Svensäter •
Bibelutdelning till 4- och 1-åringar •
Kyrkkaffe (grupp 2)