Västrabogudstjänst

Söndagen före Domsöndagen • Vaksamhet och väntan 
Dag Bjärnhall, Jonas Nilsson •
Söndagsskola 
Kyrkkaffe (Grupp 2)