Västrabogudstjänst

3 sönd e Trettondedagen • Jesus skapar tro • Dag Bjärnhall, Thomas Petersson, Kerstin Oderhem, Rebecka Svensäter • Söndagsskola • Kyrkkaffe (grupp 5) • Det nya samarbetsavtalet mellan EFS och Svenska kyrkan i Växjö skrivs på

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *