Västrabogudstjänst

2 e Trefaldighet • Kallelsen till Guds rike

Magnus Widholm, regional missionledare för EFS i Sydöst-Sverige, predikar; Dag Bjärnhall, Sofia Dahlén
Kyrkkaffe (grupp 1) • Magnus Widholm berättar om sina tankar och visioner för EFS i sydöst

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *