Västrabogudstjänst

Jungfru Marie bebådelsedag • Guds mäktiga verk •
Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter, Birgitta Quittenbaum och Mats Andén •

Kyrkkaffe (grupp 2)