Torsdagsträff

Utvandrarnas kyrka • Ulf Beijbom, Svenska Emigrantinstitutet i Växjö berättar
samt Maria Eriksson, präst i Mariakyrkan presenterar sig •
Andakt och servering