Retreat (8.30-16)

”En dag närmare källan”

Vila – eftertanke – bön – andakter

En dag när vi tillsammans, men var för sig,
tar tid för att stanna upp och fundera på viktiga frågor, som t ex:

Vart är jag på väg?
Vilka värderingar och övertygelser driver mig?
Varifrån hämtar jag kraften?
Kan jag komma närmare ”källorna till liv”, närmare Gud?

Men också en dag ”att bara vara”; inför sig själv, inför livet, inför Gud.

Info: Dag Bjärnhall, präst, 0470-70 48 82,                    Anmälan för retreaten senast 13/10  till:
                     dag.bjarnhall@svenskakyrkan.se                      Sensus,  smaland-oland@sensus.se

Kostnad: 200 kr. Lunch och fika ingår.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *