Retreat

Retreat – en dag för eftertanke, bön, stillhet, tid för sig själv. •
Klockan 9 till 16 •

Info: Dag Bjärnhall, präst, 0470-70 48 82, dag.bjarnhall@svenskakyrkan.se

Anmälan senast 1/4 till christina.evertsson@sensus.se, 0470-70 77 03.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *