Musikgudstjänst

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet • Frälsningen
Christer Borg, Rebecka Svensäter
Folkmusikgruppen Boundless medverkar

OBS tiden! Antalet närvarande är begränsat till 30 personer i kyrkan. Välkomna!