Gemensam högmässa i Domkyrkan

19 e trefaldighet • Trons kraft
Mottagande av domprost Christopher Meakin

OBS – ingen gudstjänst i Västrabokyrkan!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *