INSTÄLLT! Bibelseminarium: Karismatiken i praktiken

Kvällens bibelseminarium är tyvärr inställt.

Magnus Widholm, regional missionsledare, EFS Sydöstsverige

Vad är karismatik i praktiken? Karismatik handlar i huvudsak om områden som berör ämnen, uttryck och verksamheter som relateras till eller som ofta förknippas med talet om Den Helige Ande. Olika kristna traditioner uttrycker sig också olika i ämnet karismatik.

I denna seminarieserie kommer vi att bearbeta ämnen som vår identitet i Kristus, förbönens tjänst, karismatisk liturgi, nådegåvornas funktion, lovsång och tillbedjan, hur man skapar en miljö för Den Helige Ande etc. Vi vill också se hur detta kan se ut i praktiken och i vår kyrkliga tradition, genom att återkomma till exempel ur historien eller ur våra egna och andras erfarenheter.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *