Välkommen till en serie träffar för att upptäcka, få insikt i, få kunskap om och frimodigt använda de gåvor vi fått av Gud. träffarna utgår ifrån boken Upptäck dina Gudagåvor av Don & Katie Furtune.

Upplägg

Seminarieserien består av åtta träffar, torsdagar udda veckor med början 3 mars. Den första samlingen är en introduktion.

  • 18.00 Te/kaffe med smörgås och tid för umgänge, då vi kommer att träna och samarbeta två och två.
  • 18.30 Bön inför kvällen. Föreläsning med uppehåll för reflektion två och två samt eventuella frågor efteråt. Träna på gåvan två och två, med uppföljning och handledning.
  • 20.00 Avslutningsbön.

Ansvariga

  • Marie-Louise Jensen, pedagog, coach och själavårdare
  • Henrik Polback, präst i Västrabokyrkan

Anmälan

Anmäl dig till en träff till Marie-Louise Jensen, sms till 070-754 75 88 eller mejl till marielouise.jensen50@gmail.com, eller till Henrik Polback, 070-617 77 09.

Mer om seminarieserien

Seminariekvällarna är till för att upptäcka, få insikt i, få kunskap om och frimodigt använda dessa gåvor. Glädja sig över dem, förnya kraften och inspireras till att träna. Utveckla dem till att bättre tjäna människor i hemgrupp, församling, ute i världen där vi behövs i Herrens tjänst med Hans glädje och kärlek. Se att Herren kan göra stora ting genom oss; människor kan bli förvandlade. Herren ger gåvorna/talenterna utifrån varje persons förmåga och det handlar inte om att jämföra sig.

De andliga drivkraftsgåvorna är givna av nåd.
1. Iakttagare: Uppfattar Guds vilja tydligt.
2. Tjänare: Görare.
3. Lärare: Undersöker, meddelar sanningar.
4. Stödjare: Uppmuntrar.
5. Givare: Av tid, begåvning, energi; bidrar.
6. Administratör: Organiserar, leder, dirigerar.
7. Medkännare: Visar och har medkänsla till behövande.