4 månader i England! (Ett häfte att läsa)

4 månader i England!

Under hösten/vintern 2016 var jag i vårt vänstift Oxford Church of England.

Jag var i två olika församlingar för att lära och byta erfarenheter.

Vill du läsa min redogörelse?

Här kan du öppna den!