Högstorpsgudstjänst med söndagsskola

4 söndagen i påsktiden • Vägen till livet

Marcus Sandberg, Cecilia Nordquist
Kyrkkaffe (kommitté 3)
Efter kyrkkaffet berättar Lennart Simonsson om projektet Power up Ukraine, som är ett ideellt projekt från Vasakyrkan i Kalmar vars uppdrag är att samla in och frakta olika typer av elgeneratorer till krigsdrabbade områden i Ukraina