Västrabomässa med välkomnande och söndagsskola

Den helige Mikaels dag • Änglarna
Johannes Grimheden, Henrik Polback, Christer Borg, Rebecka Svensäter

Välkomnande av Christer Borg som ny präst i Västrabokyrkan

Söndagsskolan startar för hösten

OBS! Antalet närvarande är begränsat till 30 personer i kyrkan. Välkomna!

OBS att vi idag firar två gudstjänster och välkomnar Christer Borg även vid en västrabogudstjänst kl 15.00, för att ge möjlighet för fler att vara med.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *