Högstorpskören

Övning torsdagar kl 19–20.30

Högstorpskören är en vuxenkör med blandad repertoar. Vi sjunger i gudstjänsterna i Högstorp några gånger per termin. Nya sångare är alltid välkomna – du kan vara van körsångare eller nybörjare.

Varmt välkommen hälsar
Anna Holmström, musiker
anna.holmstrom@svenskakyrkan.se