Ge en gåva

Du kan stödja vår verksamhet på många olika sätt – genom att engagera dig i vårt arbete, genom att be för kyrkan, genom att stödja oss ekonomiskt etc.

Eftersom verksamheten i Högstorps samarbetskyrka till stor del bekostas av de kollekter vi tar upp och de gåvor vi får, får vi förlita oss på din och andras ekonomiska hjälp.

Har du inte möjlighet att lämna en gåva i kollekt vid våra gudstjänster, går det bra att skicka in den via bankgiro 5340-8217. Du kan även föra över pengar via appen Swish i din mobil, till nummer 123 426 26 71.

Tack för ditt stöd!

swish