Länkar

Här finns några tips om webbplatser som är väl värda ett besök om du vill veta mer om kristen tro, EFS, Svenska kyrkan i Växjö med mera.

EFS

EFS i Sydöst-Sverige – webbplats för den EFS-region som Växjö tillhör
Gyngegården – EFS-gård i Gynge på Öland som tar emot enskilda gäster under vandrarhemsliknande former

Växjö Bönehus – en EFS-grupp i Växjö som träffas i källarplanet till EFS i Sydöst-Sveriges kontor på Arabygatan 44 (ingång i sydöstra hörnet av församlingshemsdelen av Västrabokyrkan) för att be och umgås

Efs.nu – webbplats för EFS centralt med info om EFS världsvida verksamhet
EFS internationella arbete
EFS Play
EFS på Twitter

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan i Växjö
Växjö stift
Svenska kyrkan

Ekumeniskt

Equmeniakyrkan Växjö
Ulriksbergskyrkan

Övrigt

Bibeln.se – hela Bibel 2000, sökbar på olika sätt, samt en mängd kringinformation