Musik i gudstjänsten

Du som gillar att sjunga och/eller spela får gärna medverka vid gudstjänster.

Hör av dig till
Anna Holmström, musiker
anna.holmstrom@svenskakyrkan.se