Om Västrabo

Västrabokyrkan är ritad av den danske arkitekten Bent Jörgen Jörgensen och byggdes 1956 som en distriktskyrka på Väster. Det mest framträdande i kyrkorummet är de stora, mönstrade fönstren i norra väggen. Väggen mittemot är full av lerkrus i ett tärningsliknande mönster. Koret är upphöjt och altaret placerat i dess mitt, så att man kan stå bakom altaret vänd mot församlingen. Altarskåpet i trä är utfört av konstnären Erik Sand.

Tanken var att det skulle byggas bostäder även väster om Arabygatan, men där blev istället industriområde. Därmed blev befolkningsunderlaget mindre än det var tänkt. Den förste prästen i Västrabo blev C Fr Willstedt och verksamheten var framgångsrik under de första åren. Efter ett antal år avtog dock den kyrkliga aktiviteten i Västrabo. Samarbetsavtalet med EFS i Växjö, då föreningen 1979 övertog fastigheten, blev därför en bra lösning för båda parter.

Läs mer i vår folder om kyrkan (pdf-fil).