Mötesplats Högstorp

Tisdagar jämna veckor kl 14–15.30 under terminstid

Välkommen till Mötesplats Högstorp! Enkel gudstjänst eller mässa, fika, program, samtal och gemenskap.