Västrabomässa och info vid kaffet.

Domsöndagen • Kristi återkomst •
Thomas Petersson, Rebecka Svensäter 
Söndagsskola •
Kyrkkaffe (grupp 4)

 Anders Elfström, sjukhuspastor, informerar om sjukhuskyrkan i Växjö vid kyrkkaffet!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *