Västrabomässa

Jungfru Marie bebådelsedag • Guds mäktiga verk
Carl Wibert Holmén, Rebecka Svensäter
Söndagsskola
Konfirmanderna medverkar
Kyrkkaffe (grupp 6)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *