Västrabomässa

Söndagen efter alla helgons dag (alla själars dag) • Vårt evighetshopp
Lucas Mellergård, Rebecka Svensäter, Västrabokören
Söndagsskola
Kyrkkaffe (grupp 2)