Västrabogudstjänst med söndagsskola

Jungfru Marie bebådelsedag • Guds mäktiga verk

Christer Borg, Tomas Boström, Rebecka Svensäter
Vispredikan av Tomas Boström, sångförfattare, musiker och metodistpastor
Västrabokören
Kyrkkaffe (grupp 2)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *