Västrabogudstjänst

3 sönd e Trefaldighet • Förlorad och återfunnen •
Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter •
Ej Kyrkkaffe (då Sandra lånar församlingssalen med anledning av hennes diakonvigning)

Vi är välkomna kl 16-17 på kaffe och tårta för att fira Sandra.