Västrabogudstjänst

Jungfru Marie bebådelsedag • Guds mäktiga verk •
Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter •
Söndagsskola med Martina Viker •
Kyrkkaffe (grupp 1)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *