Västrabogudstjänst

Alla själars dag • Vårt evighetshopp 
Carl-Wibert Holmén, Rebecka Svensäter, Västrabokören •
Ej söndagsskola 
Kyrkkaffe (Grupp 6)