Västrabogudstjänst

2 sönd e Trefaldighet • Kallelsen till Guds rike •
Dag Bjärnhall, Rebecka Svensäter •
EJ Kyrkkaffe! •

Lars Björksell avtackas på kyrkkaffet i Skogslyckan. Välkomna dit om ni vill!