Västrabogudstjänst med söndagsskola

Tacksägelsedagen • Lovsång
Stefan Sundelin, Rebecka Svensäter
Västrabokören
Söndagsskola
Kyrkkaffe (grupp 3)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *