Torsdagsträff

Biskoparnas psalmer i Svenska PsalmbokenKenneth Nilsson, Nisse Norén.
Ett kulturprogram om åtta svenska biskopars liv och musikaliska bidrag i vår nuvarande psalmbok.
Medverkande från Ekenässjön.

Andakt och servering • Dag Bjärnhall och Rebecka Svensäter