Körmässa i juletid

4 sönd i Advent • Herrens moder • Carl-Wibert Holmén, Rebecka Svensäter, Åsa Johnsson, Västrabokören, Skogslyckekören • Kyrkkaffe (grupp 6)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *