Retreat – ”Lär mig din väg att gå”

Retreat – en dag för eftertanke, bön, stillhet, tid för sig själv. •
Klockan 9 till 16.30. •

”Lär mig din väg att gå”  • Om att finna sin väg fram. •

Info: Dag Bjärnhall, präst, 0470-70 48 82, dag.bjarnhall@svenskakyrkan.se •

Anmälan senast 16/10 till:
Sensus, Christina Evertsson, 0470-70 73 03, christina.evertsson@sensus.se •
Kostnad: 100 kr.  • Begränsat antal platser!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *