Retreat (8.30-16)

”Vid Guds hjärta är jag buren” SvPs 522:4

Vila – eftertanke – bön – andakter

En dag när vi tillsammans, men var för sig,
tar tid för att stanna upp och fundera på viktiga frågor.

Men också en dag ”att bara vara”; inför sig själv, inför livet, inför Gud.

Info: Dag Bjärnhall, präst, 0470-70 48 82,                    Anmälan för retreaten senast 29/3  till:
                     dag.bjarnhall@svenskakyrkan.se                      Sensus, Birgitta.Axelsson.Edstrom@sensus.se

Kostnad: 150 kr. Lunch och fika ingår.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *