Judisk påskmåltid

En enkel påskmåltid så som Jesus och lärjungarna firade den.

Vi samlas för en enkel måltid enligt den judiska påsktraditionen. Det blir en utmärkt inledning till nattvardsgudstjänsten kl 19:00. Måltiden firas så som Jesus och hans lärjungar firade den och som den firas än idag av judar. Den ger en djupare förståelse kring det som hände på skärtorsdagen och under påsken.

Anmälan till Henrik Polback senast 18/3 på 072-574 35 65 eller henrik.polback@svenskakyrkan.se.