Avslutningsgudstjänst (Västrabokyrkan tas ur bruk)

12 söndagen efter Trefaldighet • Friheten i Kristus

Domprost Thomas Wärfman, Johannes Grimheden, Rebecka Svensäter

Gudstjänsten följs av en vandring med Västrabokyrkans kors till Högstorps kyrka samt en högtidsgudstjänst i Högstorps kyrka; se dessa separata kalenderhändelser för mer information

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *