Välkommen till årsmöte för EFS-föreningen i Västrabokyrkan, söndag 13 mars kl 16. Såväl medlemmar som andra intresserade är välkomna! Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 13 februari.

Årsmötet börjar kl 16, men alla som vill är först välkomna till årsmöteskaffe kl 15.30 i församlingshemmet.