Ungefär en gång i månaden under terminstid, på lördagar mellan klockan 9 och 11, erbjuder kyrkorna i Växjö stimulerande möten för kvinnor i alla åldrar. En god frukost serveras och därutöver får man låta sig utmanas eller underhållas av ett varierande program.

Kvinnofrukostarna alternerar mellan Johanneskyrkan, Equmeniakyrkan, Västrabokyrkan och Öjaby församlingshem. Antalet deltagare är begränsat, så anmälan krävs. Frukost med program kostar 100 kr.

Anmälan via e-post till hthulesius@gmail.com eller SMS till 076-398 50 82.